سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی مرادی – آارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
احمد مشکانی – دآترای زمین شناسی اقتصادی
پوران کریمی – کارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادی
نرمین بانه ای – کارشناس زمین شناسی

چکیده:

منطقه جنگا در شمالغرب جیرفت در استان آرمان قرار دارد. نفوذ سنگهای آذرین اسیدی گرانیتی و گرانودیوریتی در بخش جنوبی جنگا و وجود انواع دگرسانیهای آرژیلیک (متوسط و پیشرفته) و پروپیلتیک (اپیدوت و کلریت) ناشی از آنها به صورت گسترده سبب کانه زایی آهن به صورت اسکارن و تشکیل یک سیستم پورفیری شبیه آنچه که در مس پورفیری سرچشمه کرمان دیده شده گردیده است. با توجه به قرارگیری کانهزایی اسکارن آهن و مس در مجاورت کانهزایی مس پورفیری منطقه و گسترش هاله های دگرسانی مرتبط با کانهزایی میتوان هر دوی اینها را به سیستم پورفیری منطقه نسبت داد. با توجه به وجود بافت مارتیتتیزاسیون در مگنتیتهای منطقه و حضور کانیهای مسدار کوولیت و کالکوسیت و رگچه های سیلیسی مرتبط با سیستم پورفیری منطقه میتوان گفت که محلولهای دگرسانی اکسیدی و غنی از گوگرد بودهاند. نتایج آنالیزهای XRF,ICP نشان داد که عیار متوسط آهن ۴۵ – درصد و عناصر Au,Ag,Cu دارای آنومالی قابل توجه بوده و همبستگی خوبی نشان میدهند.