سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیدرضا آیت اللهی – کارشناس ارشد عمران سازه – دانشگاه یزد

چکیده:

گنبدهای فضاکار یک سیستم سازه های بوده که یک یا دو لایه دارند و در تمام جهات بصورت یک کمان م ی باشند . سطح گنبد ممکن است قسمتی از یک سطح ساده مانند کره ، سهمی و یا ترکیبی از چند سطح باشد . گنبدها از پیچی دگی سازه ای خاص ی برخوردارند و در نتیجه از یکسو مقاومت چشمگیری در برابر زلزله های مخرب از خود بروز داده اند و از سوی دیگررفتار دینامیکی و لرزه ای آنها هنوز تا حدود زیادی ناشناخته است . در این مقاله ضمن معرفی انواع گوناگون سازه های فضاکار گنبدی شکل به طبقه بندی و بیان ویژگیهای سازه ای آنها پرداخته ای م . آنگاه با کمک جبر فرمکسی و نرم افزار فرمین به مدلسازی آنها اقدام و رفتار انواع گنبدهای فضاکار را تحت اثر نیروهای دینامیکی ( زلزله ) مورد بررسی قرار داده و سپس بار دیگر مدلها را تحت اثر رفتار غیر خطی هندسی آنالیز کرده و نتایج بررسی شده است . نتایج این تحقیق شامل طبقه بندی و مقایسه انواع گوناگون گنبدهای فضاکار تحت اثر نیروهای استاتیکی ، دینا میکی و دینا میکی غیر خطی هندسی می باشد . سازه های فضاکار استفاده شده در این مقاله شامل گنبدهای ذیل می باشد :RIBBED DOME -2 SCHWEDLER DOME -1 DIAMATIC DOME – 4 CONICAL DOME -3 BUBBLE DOME -5