سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی سازه، زلزله و ژئوتکنیک

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امین نعیم آبادی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلام
سلمان حنیفی – کارشناس ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – اعتمادیه – دانشگاه آزاد اسلام
محمدرضا عطرچیان – عضو هیئت علمی و مدیر گروه کارشناسی ارشد مکانیک خاک و پی ، زنجان – دانشگاه

چکیده:

مسئله استفاده از تونل های زیرزمینی جزو مسائلی است که بسیار مورد توجه بوده و می تواند بسیاری از مشکلات موجود در زمینه حمل و نقل ، انتقال آب ، سایت های تاسیساتی زیر زمینی و … را حل نماید . به طور کلی حفر تونل و دیگر سازه های زیرزمینی منجر به حذف توده ای ازخاک و سنگ محل و بروز تغییرات قابل توجه در وضعیت تنش اطراف آنها می گردد . یکی از عوامل اصلی برای به حداقل رساندن تاثیراتزیان آور احتمالی نشست زمین بر روی سازه های موجود و محیط ، توانایی پیش بینی پروفیل نشست زمین می باشد .ایجاد خطوط زیرزمینی قطار شهری در اصفهان از مدت ها قبل تصویب شده و خط ۱ آن جزو خطوط اولویت دار این کار انتخاب گردید. فاز اول قطار شهریاصفهان از ترمینال کاوه تا ترمینال صفه ادامه دارد . بررسی مکان ، نحوه حفاری تونل ها و همچنین اثرات ناشی از حفاری منجمله میزان نشستو اثرات احتمالی آن بر روی سازه های ساخته شده بر روی سطح زمین بسیار مهم و حیاتی می باشد . در این تحقیقات ابتدا به بررسی و تحلیل مطالعات انجام شده در نقاط مختلف جهان و سپس به بررسی میزان تاثیر عمق تونل و خاک روباره آن بر میزان نشست تونل و مقایسه نتایج حاصل از ابزار دقیق با نتایج به دست آمده از روش های عددی و همچنین بررسی و تاثیر پارامترهای مختلف خاک بر میزان این نشست ها پرداخته شده است