سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد کرمی – دانشجوی دکتری عمران ، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دهلران
رامین قوچی – کارشناسی ارشد عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد آبدانان

چکیده:

دیوارهای برشی فولادی SPSW) به عنوان سیستم مقاوم در برابر نیروهای جانبی و روشی موثر برای مقاوم سازی سازه ها در چند سال اخیر مورد توجه خاص محققین و مهندسین سازه قرار گرفته است.آیین نامه۲۰۰۱ CAN/CSA S16-01(CSA و( ۲۰۰۵ ALSC برای طراحیSPSW تحت اثر بارهای زلزله طراحی براساس مفهوم ظرفیت را پیشنهاد می دهد. آیین نامه ۲۰۰۵ALSC سه روش تحلیلی مختلف را برای دستیابی به طراحی ظرفیت اعضای مرزیSPSW به رسمیت می شناسد.در این مقاله روش های موجود در آیین نامه های فوق الذکر برای تعیین نیروهای طراحیSPSW و همچنین روش های جدید طراحی این سیستم که براساس مکانیزم خرابی پلاستیک بنا شده استمورد بررسی قرار گرفته است.برای مقایسه و بیان معایب ومزایای این روشها مثالهای عددی حل شده معرفی و نتایج بدستآمده بیان می شود. نتایح بدست آمده بیان می شود.نتایج بدست آمده نشان می دهند که روش Bhowmick وهمکاران ( ۲۰۰۹ ) روش بهتری نسبت به دیگر روشها (حتی روشهای ذکر شده در آیین نامه ها)می باشد.