سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری، عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناسارشد، عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرم

چکیده:

بیشتر مناطق ساحلی، خشک هستند ولی منابع آب شور زیادی در دسترس دارند. آب شیرین مصرفی کشورهای حوزه خلیج فارس توسط تقطیر آب دریاها با استفاده از انرژی سوختهای فسیلی تامین می شود. اما با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین آلودگی حاصل از مصرف سوختهای فسیلی جهت تامین انرژی مورد نیازآب شیرین، بسیاری از این کشورها توجه زیادی به تقطیر خورشیدی به عنوان گزینه ای امید بخش و سازگار با محیط زیست کرده اند. توزیع آب شور، یکی از پارامترهای موثر بر راندمان ترمودینامیکی دستگاه آب شیرین کن خورشیدی پلکانی می باشد. مناسب ترین نحوه ی توزیع به گونه ای است که آب شور ورودی بر روی تمام قسمتهای سطح جذب کننده جریان یابد، که این امر سبب افزایش سطح انتقال حرارت می شود. در این مقاله به بررسی هیدرودینامیکجریان در دستگاه آب شیرین کن خورشیدی پرداخته می شود.