سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سی و یکمین همایش علوم زمین

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدیه کریملو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی اکتشاف معدن دانشگاه ارومیه
علی امامعلی پور – دانشیار زمین شناسی اقتصادی گروه مهندسی معدن دانشگاه ارومیه

چکیده:

در ناحیه طوره واقع در ٩٠ کیلومتری شمال غرب شهرستان خوی، کانی سازی جیوه در ارتباط با یک سیستم دگرسانی گرمابی نوع لیستونیتی روی داده است. زون دگرسانی جیوه دار در یکی از سرشاخه های رودخانه الند قرار گرفته و حدود ۰/۴ کیلومترمربع گسترش دارد. شاید بتوان گفت آه مهم ترین نتایج حاصل از تحلیل داده های ژئوشیمیایی، جدایش جوامع گوناگون آنومالی از یکدیگر و نیز تعیین زمینه و حد آستانهای برای هر عنصر درمنطقه مورداآتشاف می باشد . امروزه یکی از مهم ترین روش های مورداستفاده در جدایش جوامع آنومالی از زمینه روش های مبتنی بر هندسه فرآتال می باشد. در میان روش های فرآتالی، روش عیار- مساحت در اکتشافات ژئوشیمیایی برای جدایش جوامع آنومالی از زمینه به عنوان یکی از قوی ترین روشهای شناخته شده برای تعیین حد آستانه با ضریب اطمینان بالا ، استفاده می شود. در این پژوهش روشهای آماری کلاسیک و فرکتالی عیار-مساحت روی نمونه های مربوط به عنصر جیوه پیاده شده است. نتایج حاصل از بررسی های آماری کلاسیک، میانگین عیاری برابر با ppm 176/5 در کل محدوده مورد مطالعه مشخص کرده است،در حالی که در برخی از رگه ها عیار جیوه به مقادیر اقتصادی کانسارهای جیوه (حدود ۰/۳۵ درصد ) می رسد. نمودار عیار-مساحت مربوط به عنصر جیوه نیز نشان میدهد که شکستگی در نمودار در عیار حدود ppm 1200 رخ داده است این مقدار نزدیک به حد اقتصادی جیوه برای استخراج که حدود ppm 1000 است می باشد.