سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مسعود پورکیانی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی کرمان
سهیلا شمس الدینی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی

چکیده:

امروزه مهمترین سرمایه های یک سازمان کارکنان هوشمند و با دانش آن هستندکه با خلق فرایندهای سازمانی نوین فناوریهای جدید و توسعه خدمات جدید سازمان را به مزیت رقابتی پایدار رهنمون می نمایند تلاش نوآورانه درسازمان نتیجه سرمایه گذاری درفرایند یادگیری و ارتقای مدیریت منابع انسانی و مدیریت دانش است سازمان می تواند با مدیریت خلاقانه دانش و به کارگیری نوآورانه فناوری اطلاعات این امکان را برای کارکنان به وجود آورد تا درمسائل سازمانی که به راه حل جدید نیازدارند به تجربیات خود تکیه کنند و با رشد درمسیر یادگیری سازمان را یاری رسانند هدف از نگارش این مقاله طراحی مسیر خلق و حفظ سازمان یادگیرندها ز طریق فرایند مدیریت دانش است این مقاله ابتدا به ارایه تعاریفی عمومی از مدیریت دانش و سازمان یادگیرنده خواهیم پرداخت و سپس با نمایش مدل مفهوم و بررسی ارکان و عناصرهریک از این دو به تاثیر مدیریت دانش برسازمان یادگیرنده و چگونگی تعامل این مفاهیم با یکدیگر دست خواهیم یافت.