سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی نژادنادری – دانشجوی دکتری، عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان،
محمد جواد خانجانی – استاد گروه عمران سازه های هیدرولیکی، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرما
رضا منتظمی وظیفه دوست – کارشناسارشد، عمران سازه های هیدرولیکی، ایران

چکیده:

بیشتر مناطق ساحلی، خشکهستند ولی منابع آب شور زیادی در دسترس دارند. آب شیرین مصرفی کشورهای حوزه خلیج فارس توسط تقطیر آب دریاها با استفاده از انرژی سوختهای فسیلی تامین می شود. اما با توجه به افزایش قیمت نفت و همچنین آلودگی حاصل از مصرف سوختهای فسیلی جهت تامین انرژی مورد نیازآب شیرین، بسیاری از این کشورها توجه زیادی به تقطیر خورشیدی به عنوان گزینه ای امید بخشو سازگار با محیط زیست کرده اند. اما استفاده از سایت های آب شیرین کن موجب تولید پساب به مراتب با غلظت نمک بالاتری از آب دریا می باشد که فارغ از معایب زیست محیطی نیست و لذا می بایست نحوه دفع پساب به نحوی باشد که کمترین اثر را بر روی محیط پذیرنده پساب (دریا در اکثر مواقع) داشته باشد. میزان ترقیق اولیه و خصوصیاتش نقش مهمی را در طراحی دفع فاضلاب به دریا ایفا می کند. استفاده از مدل های ناحیه اختلاط تخمین ترقیق اولیه بسیار مرسوم است. در این مطالعه به عملکرد پخشاننده های T شکل در آبهای کم عمق با استفاده از معادلات تجربی پرداخته می شود.