سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی صنعت احداث

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا جان نثاری – کارشناس ارشد مکانیک سنگ، مهندسین مشاور توسعه
محمدرضا عسگری – کارشناس ارشد مهندسی ساخت دانشگاه امیرکبیر
امید امیری – استادیار دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

نظام های مختلفی جهت اجرای پروژه ها وجود دارد که نظام مورد استفاده در کشور ما عمدتاً بصورت سه عاملی بوده است که در حال حاضر مطابق سیاست های دولت، اخیراً به سمت اجرای پروژه به روش دو عاملی طرح و ساختDB و تک عاملیEPC سوق یافته است. در این مقاله با اشاره به پیمان های مرسوم و پیمان های پیشنهادی فیدیک، پیمانEPC از زوایای مختلف مورد نقد و بررسی قرار گرفته و در ادامه قراردادEPC در پروژه های زیرزمینی (تونلسازی) مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.