سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدامین قلی پور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
رویا احمدی –

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از روشهای شیمی کوانتومی محاسبات انرژی انتقال بار با استفاده از برنامه گوسین ۲۰۰۳ در روش هارتری فاک HF با استفاده از سری پایه استاندارد ۶-۳۱G انجام گرفت نتایج عددی حاصل از آنها به صورت جداول ونمودارها آورده شدها ست دراین پروژه بعد از افزودن شدن داروی تتراهیدروزولین برروی نانوساختار فولرن موقعیتکربن ۶۹ به عنوان اتم مرکزی درنظر گرفته شد واستخلاف برروی آن قرار داده شد سپس تغییرات انرژی انتقال بار بین پیوندهای حولا ین موقعیت موردمحاسبه قرارگرفت.