سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رویا احمدی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری گروه شیمی
مرجان فیروزه –

چکیده:

دراین پژوهش با استفاده از محاسبات شیمی کوانتومی ابتدا ترکیبات لوودوپادر حالت تنها و درحالت متصل شده به فولرن از طریق اتم کربن به فورم مثلثی گزارش شده درتحقیقات تجربی به وسیله نرم افزار گوس ویو شبیه سازی و بهینه سازی شدند سپس محاسبات nbo برروی انها انجام شد تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار گوسین درسری پایه ۶-۳۱G با روش HF هارتری – فاکدر فاز گازی انجام شد نتایج نشان داد زمانی که دارو به فولرن وصل می شود میزان گپ انرژی و سختی شیمیایی آن کم می شود در نتیجه واکنش پذیری و ممان دو قطبی آن بیشتر می شود همگی شواهد نشان دهنده الکترونخواه بودن فولرن و انتقال الکترونها از دارو به سمت فولرن می باشد.