سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما نظرنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران-سازه،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مراغه
محمدرضا شیدایی – استادیار گروه عمران دانشکده فنی مهندسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

استفاده از مهاربندهاى زانویى، در ناحیه اتصال تیر به ستون به منظور افزایشمقاومت و شکل بذیرى در قابهاى خمشى بیشنهاد شده است که تحتعنوان سیستمهاى قاب خمشى با ییوند زانویى نامیده می شود. در این سیستمها ناحیه شکل یذیر مى تواند در تیرها، مفصل یلاستیکخمشى در دو انتهاى تیرهاى میانى، یا تسلیم محورى برشى تیرهاى پیوند و یا ناحیه شکل پذیر در المانهاى زانویى، تسلیم محورى آنها باشد. بنابراین در این سیستمها مى توان با بکارکیرىتناسباتلازم میان اعضاء، از هریکاز این حالتهاى شکل یذیرى در سیستم استفاده کرد. این سیستمها در طراحى سازه هاى جدید وهم دربهبود رفتار لرزه اى قابهای خمشىموجود قابلاستفاده مى باشند.در این مقاله عملکرد و رفتار پیوندهای زانویی در ارتفاع طبقات و نحوه تشکیل مفصل پلاستیک و ضرایب رفتار سه قاب خمشی ویزه بهسازی شده با تعداد طبقات ۴و ۸ و ۱۲ مورد بررسی قرار گرفته است . لازم به ذکر است که به منظور بهسازی لرزهای ، پیوند های زانویی پساز اعمال بار ثقلی به قابها اضافه شده اند