سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

شهریار ارجمند – عسلویه ، مجتمع پتروشیمی جم ( الفین دهم) شرکتپلی پروپیلن جم

چکیده:

این روشاستخراج برای اولین بار توسط پاوئولیزین و بلاریدا در سال ۱۹۸۰ ارائه شده است.در این روشآنالیتتوسطفایبر پوشیده شده با لایهی نازکپلیمری جذب میشود. میکرواستخراج فاز جامد یکتکنیکساده در مقیاس میکرو میباشد. در این بررسی مشخصگردید مزیتی که این روشداردعبارت است از اینکه آنالیتها در فاز جامد جمع شده و میتوان آنها را درون یکدستگاه کروماتوگرافی برای آنالیز تزریق کرد. همچنین پارامترهای موثر بر بهینه سازی روشفوق بهینه سازی عواملی از جمله حجم زمانPH دما و شرایط و موقعیتاستخراج میباشند که با بهینه کردن آنها میتوان به شناسائی واستخراج ترکیبات شیمیایی بسیاری از جمله هیدروکربنهای آروماتیکپلیسیکلیک در نمونههای مختلف واستخراج فنول با دقت بالادستیافت