سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا اسدی – دانشجویانکارشناسیارشدترویجوآموزش کشاورزی)
نسیم سلیمیان – دانشجویانکارشناسیارشدترویجوآموزش کشاورزی)
خسروی پور – استادیارگروهترویجآموزشکشاورزی

چکیده:

در سالهای اخیر روستا ها و روستاییان کانون توجه مسولان کشورها مختلف بوده است. روستاهااز جنبه های اقتصادی،اجتماعی و…دارای جایگاه ویژه ای هستند.بیش از نیمی از نیروی شاغل به کار در کشورهای جهان سوم در بخش کشاورزی مشغول می باشند.اما در این کشورها بعلت کمبود زمین حاصل خیز ،قرار داشتن اکثر این کشورها در مناطق خشک و نیمه خشک و کوچک بودن مزارع ،کشاورزی باعث مهاجرت روستاییان به شهرها شده است. این امر سبب حاشیه نشینی و معضلات اجتماعی عدیده ی دیگری در شهرها گشته است. رویکرد دولتها در این زمینه شامل بالا بردن تولید در واحد سطح،ایجاد واحد های صنعتی کوچک در روستا ها و استفاده ازپتانسیل بالقوه روستا می باشد.یکی از این پتانسیل ها گردشگری روستایی می باشد که می تواند راهکار مناسبی برای جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها باشد و نکته دیگر اینکه این کار نیازمند سرمایه گذاری زیادنمی باشددراین مقاله به اهمیت این صنعت پرداخته شده است