سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش معماری و مصالح ساخت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مرتضی حسن نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مدیریت و ساخت

چکیده:

جهان از نقطه نظر صنعتی به دو بخش تقسیم می شود بخش اول جهان نقاطی اند که صنعتی شدن و توسعه شهری ان بیش از ۱۰۰ سال پیش آغاز شده است بخش دو مجهان نقاطی اند که صنعتی شدن و توسعه شهری آن اساسا پس از پایان جنگ جهانی دوم شروع شد به نظر می رسد که درچشم انداز آینده هر دو بخش کشورهای جهان به مقادیر زیادی مصالح ساختمانی نیاز خواهند داشت بتن پرمصرف ترین مصالح ساختمانی است درمیان بتن های ویژه بتنبا مقاومت بالا HSC) دارای اهمیت بسیارزیادی می باشد هرچند استفاده از بتن با مقاومت بالا در سازه های بتن آرمه از نیمه دوم قرن بیستم شروع شد ولی رشد شتابان کاربردعملی آن به حدود سی و پنج سال پیش باز میگردد. درایران بتن با مقاومت بالا نام ناشناخته ای نیست با وجود شناخت نسبی مهندسین طراح و پیمانکاران با آن به نظر می رسد هنوز امکانات بالقوه آن بخوبی آشکار نشده است.