سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهنگ بهرنگی – دانشجوی دکتری سازههای هیدرولیکی و مدرس موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی
لیلا امیری – کارشناس ارشد عمران
محمد مهدی امینی – کارشناس ارشد عمران گرایش آب، دانشکده فنی دانشگاه تهران
ابوالفضل شفیعی – کارشناس ارشد عمران گرایش محیط زیست، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

ایران یکی از کشورهایی است که به علت وضعیت اقلیمی با بحران جدی آبدر آینده مواجه خواهد بود. کمبود سرانه آب شیرین قابل بازیافت و کیفیت نامطلوب آن، در بسیاری از مناطق کشورکه دارای منابع آبی غیر متعارف هستند و نیز وجود منابع عظیم آب غیر شیرین در شمال و جنوب ایران لزوم مطالعه و تحقیق درباره تکنولوژیهایی که زمینه استفاده از این منابع را در جهت کاهش نیاز آبی کشور فراهم میکنند را بوجود آورده است. در این مقاله تکنولوژیهای جهانی بکار گرفته شده در صنعت شیرین سازی آب دریا همراه با معایب و مزایای هر یک از آنها مورد بررسی قرار گرفته است.