سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

کامران مبینی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجاییگروه تاسیسات
محمدرضا علیگودرز –
هادی نمازی –

چکیده:

دراین تحقیق گزارشی از یک مطالعه آزمایشگاهی روی انتقال حرارت جابجایی اجباری جریان آب – نانولوله های کربنی چنددیواره ارایه شده است ضریب انتقال حرارت نانوسیال که دریک مبدل دو لوله ای بصورت غیرهمسو جریان دارد تحت شرایط جریان متلاطم بررسی شدهاست آب مقطر و نانولوله کربنی چنددیواره با قطر ۳۰-۱۰nm و طول ۱۰μm برای تولید نانوسیال مورد استفاده قرارگرفته اند نتایج افزایش ضریب انتقال حرارت نانوسیال را نسبت به حالت سیال خاصل نشان میدهد ضریب انتقال حرارت با افزایش غلظت نانوذرات و افزایش نرخ دبی جرمی نانوسیال افزایش می یابد.