سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی بهره برداری از آب دریا

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیرحسین پارسامهر – گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ایران
زهرا خسروانی – گروه مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ایران
مرجانه طالبی نیا – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ا
معصومه حیدری – دانشجوی کارشناسی مهندسی منابع طبیعی-مرتع و آبخیزداری، دانشگاه فسا، ا

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی مفهوم و تاریخچه رخداد سونامی در ایران است. سونامی یکی از پدیده هایی است که هر چند وقت یکبار در مناطق مختلف اتفاق افتاده و خسارات مالی و جانی بسیاری بر جای می گذارد. وجود زمین لرزه در اعماق اقیانوسها سببایجاد سونامی می شود. هنگام وقوع سونامی امواج بلندی تشکیل شده و با سرعت بسیار زیاد به سمت سواحل حرکت می کند. مکران یکی از مناطق مستعد سونامی خیز در منطقه اقیانوس هند است که سواحل جنوبی ایران را تحت تاثیر خود قرار می دهد. امروزه سیستم های هشدار سونامی می تواند ۱۵ الی ۲۰ دقیقه قبل از رسیدن امواج سهمگین سونامی به سواحل، اعلام خطرکند. این مدت زمان، بسیار کم است و خیلی موثر نخواهد بود. امروزه با استفاده از روشهای معماری و طراحی شهری ویژه نواحی ساحلی، احداث سازه های سبکو مقاوم، موج شکنها و ایجاد موانع طبیعی از قبیل احداث جنگل های مصنوعی سعی بر کاهشخسارت و کنترل سونامی دارند.