سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نادریان جهرمی – قطب علمی سیستمهای الکترومغناطیس کاربردی ،گروه مهندسی برق وکامپیوتر
مجید صنایع پسند –

چکیده:

پدیده نوسا ن توان به عنوان یکی از مسائل مهم شبکه قدرت مطرح است که هنوز در شبکه برق ایران مشکلاتی در این زمینه وجود دارد و عدم شناخت آن امکان فروپاشی شبکه را بدنبال خواهد داشت . در این مقاله با روشهای مختلف نوسان توان ، از جمله امپدانس دیده شده توسط رله دیستانس ، ا ندازه گیری فازور ولتاژ و تخمین زاویه روتور مورد بررسی قرار گرفته است و نهایتًا بر پایه روش تخمین زاویه روتور توسط متد مین یمم مربعات خطا ، الگوریتمی جهت تشخیص نوسان توان توسط پیش بینی زوایه روتور ماشین سنکرون ارائه شده است . شبیه سازی ها نشان می دهد که این ر وش جهت تخمین زاویه روتور و تعیین وقوع نوسان توان قابل اعتماد است