سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

امین منوچهری شریف – کارشناس ارشد مهندسی مکانیک
سعید اخوان – کارشناس ارشد مهندسی متالورژی
محسن اصفهانیان – استادیار دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

در این مقاله ابتدا به معرفی کامل ارابه فرود(Landing Gear) و پس از آن مراحل مدل سازی ارابه فرود هواپیما به همراه عملگر هیدرولیکی آن پرداخته، همچنین تحلیل مکانیزم مجموعه بررسی شده است. مجموعه موردنظر مربوط به سیستم ارابه فرود اصلی یک هواپیمای جنگنده نیمه سنگین می باشد. عملگر این مجموعه از نوع عملگرهای هیدرولیکی است. کسب تجربه در زمینه طراحی و ساخت به همراه شناسایی پارامترها و فاکتورهای مورد نظر طراح و شناخت مکانیزم عملکرد مجموعه در سیستم اراب هفرود در شرایط مختلف پروازی هواپیما از جمله اهداف این مقاله است. همچنین ب هجهت تکمیل مدارک تکنولوژیکی ساخت، لازم است تا قطعات بحرانی شناسایی شده و پس از مدل سازی مورد بررسی و تحلیل دقیق نر مافزاری قرار گیرند. شایان ذکر است برآورد نیروی بیشینه در سه وضعیت کاری باز و بسته شدن، فرود و مانورهای پروازی انجام شده که پس از تحلیل این سه وضعیت به شناسایی و تحلیل مجموعه بحرانی پرداخته شده است.