سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیست و هفتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی عیسی پور – شرکت برق منطقه ای تهران
شهرام عابدی –
محرم علی قلمی – شرکت زلال

چکیده:

در نیروگاههای بخاری با افزایش عمر و انحراف متغیرهای مختلف از شرایط طراحی، کارآیی تجهیزات تنزل مییابد، این پدیده در برخی موارد منجر به ایجاد محدودیتهایی می گردد که دستیابی به قدرت عملی را دشوار می سازد. دستیابی بهحداکثر کارائی توربین بخار مستلزم ایجاد خلاء مناسب در خروجی توربین بوده و تامین و حفظ خلاء مناسب نیز تابع تجهیزات انتقال حرارت همانند کندانسور و برج خنک کنمی باشد. به همین جهت بمنظور ریش هیابی علل محدودیت خلاء و تولید در نیروگاه بعثت اقدام به بررسی وضعیت کارائی کندانسور و برج خنککن گردید و با توجه به مشکلات و معضلات مشاهده شده، ضمن ارائه راهکارهای اصلاحی، دستورالعملهای پیشنهادی لازم در روند بهره برداری و تعمیرات استخراج گردیده است .