مقاله بررسی ۵ ساله اپیدمیولوژیک بیماران مسلول مراجعه کننده به مراکز بهداشت رفسنجان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۹ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۶۶ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بررسی ۵ ساله اپیدمیولوژیک بیماران مسلول مراجعه کننده به مراکز بهداشت رفسنجان
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اپیدمیولوژی
مقاله سل
مقاله رفسنجان
مقاله افغانی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضیاشیخ الاسلامی نازنین
جناب آقای / سرکار خانم: رضاییان محسن
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: سل از مهمترین علل مرگ و میر در کشورهای جهان سوم است که باعث مرگ و میر سالیانه بیش از ۸ میلیون انسان در سراسر جهان شده است. این تحقیق به بررسی پارامترهاى اپیدمیولوژیک سل در پنج سال (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۴) در رفسنجان پرداخته و نقاط قوت و ضعف سیستم بهداشتی را دراین رابطه بررسی کرده است.
روش کار: در این مطالعه توصیفی کلیه مسلولین مراجعه کننده به مراکز بهداشت رفسنجان بررسی شدند. متغیرها شامل سن، جنس، سال ثبت مورد سل، ملیت، محل سکونت، نوع بیماری، موفقیت در درمان، نتیجه اسمیر قبل و بعد از درمان هستند. داده ها بر اساس پرسشنامه جمع آوری و سپس در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: ۲۳۹ بیمار شناسایی شدند. اکثرا یعنی ۱۴۸ نفر افغانی بودند. بیشترین تعداد را مسلولین ریوی (۱۹۹ نفر) تشکیل میدادند. روند مبتلایان تقریبا سیر نزولی داشته است. با توجه به اینکه در این سالها افاغنه به کشورشان بازگشته اند. نسبت ابتلای زنان به مردان و ساکنین شهر نسبت به روستا بیشتر بوده. اکثریت بین ۲۱ تا ۳۰ سال داشته اند و اکثرا تحت درمان چهار دارویی قرار گرفتند و اسمیر خلطشان بعد از درمان منفی شد. از موارد سل ریوی، قبل از شروع درمان، در %۱۶٫۵ موارد و بعد از درمان هم در %۲۲٫۵ موارد اسمیر گرفته نشده است.
نتیجه گیری: بیماریابی و پیشگیری در افاغنه با توجه به اکثریت آماری آنان باید بیشتر انجام شود. بعلت ارتباط زنان مسلول با کودکان و آمار بالاترشان، شناسایی آنها مهمتر است. گرچه اکثر بیماران با موفقیت درمان شده اند ولی در مسلولین ریوی میزان اسمیر خلط انجام شده قبل و بعد از شروع درمان ناکافی بوده است که باید توجه بیشتری شود. سن ابتلا در رفسنجان نسبت به مناطق دیگر پایین است، که می تواند به علت مهاجرت افغان های جوان برای کار باشد.