مقاله بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در تاکسونومی و بیوسیستماتیک (مجله پژوهشی علوم پایه دانشگاه اصفهان) از صفحه ۲۵ تا ۳۵ منتشر شده است.
نام: بررسی گیاهان زیستگاه های آبی شرق و غرب استان مازندران، ایران
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلوریستیک
مقاله پراکنش جغرافیایی
مقاله گیاهان آبزی
مقاله مازندران
مقاله وضعیت حفاظتی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توکلی سمانه
جناب آقای / سرکار خانم: اجتهادی حمید
جناب آقای / سرکار خانم: امینی اشکوری طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: وثوق رضوی شانا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پوشش گیاهی مهم ترین راهنمای قضاوت در مورد عوامل بوم شناختی یک منطقه و در حقیقت انعکاس دهنده واکنش های زیستی در برابر شرایط محیطی، روند تکامل گیاهان و شرایط جغرافیایی دوران گذشته است. هدف این پژوهش، جمع آوری و شناسایی گیاهان آبزی در شرق و غرب مازندران است. بدین منظور، ابتدا ایستگاه های نمونه برداری شامل مزارع آبی، آب بندها و… بر روی نقشه استان مشخص شد، سپس با مراجعه به محل، نمونه های گیاهی جمع آوری و برای شناسایی به هرباریوم باغ گیاه شناسی نوشهر و هرباریوم پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی مشهد منتقل و بر اساس منابع علمی معتبر شناسایی شدند. در مجموع، ۱۲۶ گونه گیاهی متعلق به ۴۴ تیره جمع آوری و شناسایی شده است. از میان گیاهان جمع آوری شده، ۵۶ گونه از دولپه ایها، ۶۳ گونه از تک لپه ای ها، ۴ گونه از نهانزادان آوندی، یک گونه از جلبک ها و دو گونه از بریوفیت ها گزارش شد. از نظر پراکنش جغرافیایی، بیشترین عناصر رویشی این منطقه، به عناصر اروپا – سیبری/ مدیترانه ای/ ایرانی – تورانی (سه منطقه ای) اختصاص داشتند، سپس عناصر چند منطقه ای و جهان وطن در مراتب بعدی قرار گرفتند.