مقاله بررسی گونه های فخر در دیوان طالب آملی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در شعر پژوهی (بوستان ادب – علوم اجتماعی و انسانی ) از صفحه ۱۰۳ تا ۱۳۰ منتشر شده است.
نام: بررسی گونه های فخر در دیوان طالب آملی
این مقاله دارای ۲۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله طالب آملی
مقاله مفاخره
مقاله انواع ادبی
مقاله گونه های فخر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کافی غلامرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مفاخره که از فروع نوع ادبی حماسه به حساب می آید، یکی از بن مایه های مضمونی شعر فارسی، بلکه ادبیات جهان به شمار می رود. البته در این میان برخی شاعران به فراوانی از آن سود می برند که طالب آملی یکی از این چهره هاست. طالب آملی با نازش به خود و شیفتگی به شعر خویش، در خودستایی و برتری جویی مبالغه کرده است. در این مقاله، گونه های مختلف فخر طالب در بیش از ده تقسیم بررسی و دلایل مفاخره شاعر نیز به تمامی بیان شده است و این نکته چشم انداز تازه ای برای این مقاله رقم زده است. همچنین سخن در «ضد فخر یا واسوخت از فخر» مبحث جدیدی است که در مقاله حاضر و با توجه به شواهد متعدد آن در شعر طالب آملی، مورد توجه قرار گرفته است. سخن ستایی و فخر به فضایل اخلاقی، از برترین مفاخرات طالب آملی است.