مقاله بررسی گونه های خودروی جنس تاج خروس (آمارانتوس) شهر همدان و اهمیت حفظ گونه در محیط های رودرال و زگتال شهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در نشریه علوم (دانشگاه خوارزمی) از صفحه ۷۲۹ تا ۷۳۶ منتشر شده است.
نام: بررسی گونه های خودروی جنس تاج خروس (آمارانتوس) شهر همدان و اهمیت حفظ گونه در محیط های رودرال و زگتال شهری
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شاهسواری عباس
جناب آقای / سرکار خانم: اعظم مهاجران ملیحه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در تابستان و پاییز ۱۳۸۸ گونه های مشاهده شده ای از جنس تاج خروس (آمارانتوس) در مناطق رودرال و زگتال شهر همدان بررسی شدند. در این پژوهش ۱۰۰ قطعه نمونه به طور تصادفی انتخاب و جمعا ۶ گونه از تاج خروس، به عنوان عناصر خودروی نئوفیت شناسایی شدند: رتروفلگوس، لیویدوس، کلروستاچیس ویلد، آلبوس، ویریدیس و بیلیتویدس واتسون پراکندگی گونه های فوق در بسیاری از محیط های زگتال (زمین های زراعی و فضاهای سبز شهری) و رودرال (زمین های بایر و حاشیه دیوارها و غیره) با پراکندگی چشم گیری، معرف تطابق مطلوب این عناصر با محیط های تخریب شده است. در میان گونه های جمع آوری شده، گونه رتروفلکوس با بیش ترین پراکندگی در زمین های زراعی، باغ ها، با درجه همروبی H5 (آلفایوهمروب) به عنوان عنصری زگتال و گونه بیلیتویدس با درجه همروبی H6 (پلی همروب) در شکاف آسفالت ها و سنگ فرش ها، به عنوان عناصر شدیدا رودرال شهر همدان معرفی می شوند. گونه های دیگر مشاهده شده از این جنس، با درجه همروبی H4 (بتایوهمروب) بیشتر در کنار دیوارها، باغچه ها، فضاهای سبز شهری و غیره رشد می کنند.