مقاله بررسی کیفی اسپرم مردان نابارور پس از مصرف ترکیب گیاهی سنتی ADOFON که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در زیست شناسی جانوری از صفحه ۳۷ تا ۴۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفی اسپرم مردان نابارور پس از مصرف ترکیب گیاهی سنتی ADOFON
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترکیب گیاهی ADOFON
مقاله باروری مردان
مقاله معیارهای اسپرم

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانی مینا
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی محمدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: خرادمهر آرزو

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در سال های اخیر استفاده روز افزون از گیاهان دارویی سبب افزایش پژوهش های بیشتری در ارتباط با گیاهان دارویی شده است و با توجه به این که عوامل مردانه تقریبا ۴۰ درصد ناباروری افراد را شامل می شوند لذا ترکیب گیاهی ADOFON شامل میوه گیاه خارخاسک، مغز بادام، بذر شاهی، بذر تره، ریشه گیاه ثعلب، گرده نخل و میوه انجیر جهت بهبود توانایی باروری اسپرم مردان در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت. ۶۲ مرد نابارور ۴۰-۲۳ ساله که دارای تعداد اسپرم کمتر از ۲۰میلیون در هر میلی لیتر، تحرک پیشرونده کمتر از ۵۰ درصد و مرفولوژی کمتر از ۲۰درصد بودند به طور تصادفی انتخاب شده و معیارهای اسپرمشان مورد بررسی قرار گرفت. ۳۲نفر در گروه مورد مطالعه پودر خشک گیاهی ADOFON و بقیه افراد در گروه شاهد دارونما دریافت کردند. افراد هر دو گروه بسته های ۲۵ گرمی را هفته ای ۳ مرتبه و به مدت ۳ ماه مصرف کردند. بعد از اتمام دوره ۳ ماهه، توانایی معیارهای اسپرم در گروه مورد مطالعه ارزیابی و با قبل از مصرف پودر گیاهی و گروه شاهد مقایسه گردید. داده ها با آزمون t-test ارزیابی شدند. ارزیابی داده های گروه مورد مطالعه حاکی از افزایش ۱۰٫۴۶ درصد میانگین تحرک پیشرونده (P<0.001) و ۸٫۱۴ درصد تعداد اسپرم (p<0.05) بودند در حالی که تفاوت معنی داری در مورفولوژی طبیعی اسپرم مشاهده نشد. با توجه به اینکه معیارهای تحرک و تعداد اسپرم بعد از مصرف پودر گیاهی در گروه مورد مطالعه و در مقایسه با گروه شاهد بهبود داشت این احتمال وجود دارد که مصرف این ترکیب گیاهی در ارتقاء توانایی معیارهای اسپرم ها موثر بوده است.