مقاله بررسی کیفی آب رودخانه کارون در بازه اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۴۹ تا ۶۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفی آب رودخانه کارون در بازه اهواز با استفاده از شاخص کیفی آب
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کارون
مقاله اهواز
مقاله شاخص کیفیت آب
مقاله آلودگی
مقاله NSF

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مددی نیا مژده
جناب آقای / سرکار خانم: منوری سیدمسعود
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نبوی سیدمحمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: رجب زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: رودخانه کارون پرآب ترین و طولانی ترین رودخانه کشور است که به علت وجود مراکز متعدد صنعتی و زمینه ای کشاورزی و شهرهای بزرگ در حاشیه آن، موقعیتی راهبردی در منطقه غرب و جنوب غربی ایران داشته و پایش بهینه کیفیت آب آن یک ضرورت ملی است. این مطالعه با هدف بررسی کیفیت آب رودخانه کارون در بازهی اهواز، از فروردین تا اسفندماه ۱۳۸۶ با بررسی پارامترهای کیفی آب انجام شد.
روش بررسی: برای تجزیه و تحلیل داده ها از نظام شاخص کیفیت آب NSF (سازمان بهداشت ملی امریکا) استفاده شد. بدین منظور از ایستگاه های تعیین شده به صورت ماهیانه نمونه برداری صورت پذیرفته و پارامترهای اکسیژن محلول، کلیفرم مدفوعی، pH، اختلاف دما، اکسیژن مورد نیاز بیوشیمیایی، نیترات، کدورت، کلفسفات و کل جامدات محلول اندازه گیری شدند و سپس از منحنی شاخص کیفیت هر پارامتر، ارزش کیفی آن محاسبه شد.
یافته ها و نتایج: بررسی نشان داد شاخص کیفیت ماهانه آب رودخانه در این بازه در طول مطالعه در گستره ۷۰-۵۷ متغیر بوده و در گروه متوسط قرار میگیرد. شاخص کیفیت آب از ایستگاه اول تا ایستگاه آخر به تدریج کاهش مییابد و ایستگاه کوت عبداله (در پایین دست) با شاخص سالانه ۶۲٫۵ بدترین و ایستگاه کیان آباد (بالادست) با شاخص سالانه ۶۵٫۲۵ بهترین وضعیت را دارد. در ایستگاه های بالادست به دلایل عدم سرریز فاضلاب های مختلف شهری و بیمارستانی و کارخانه ای شاخص از دامنه کیقی بالاتری برخوردار بوده است و در ایستگاه های پایین دست مثل ایستگاه منطقه پل سیاه به علت ورود پساب بیمارستانی وضعیت بستر و خودپالایی که برای ایجاد حاشیه رود خانه و بلوار ترافیکی ساختار تغییر کرده است، شاخص کیفیت آب رودخانه پایین بوده و در ایستگاه آخر نیز به دلایل ورود مجموع پساب های شهری کمترین شاخص کیفی ثبت گردید. کیفیت آب در فصول مختلف نشان داد در فصل پاییز به علت شروع بارندگی و کاهش آلاینده ها بهترین وضعیت و در فصل بهار به دلیل کاهش بارندگی، وجود دمای مناسب برای رشد کلیفرم ها و نیز افزایش کدورت بدترین وضعیت و را داشته است.