مقاله بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اردبیل به منظور استفاده مجدد در کشاورزی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۷۳ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت پساب تصفیه خانه فاضلاب اردبیل به منظور استفاده مجدد در کشاورزی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اردبیل
مقاله تصفیه فاضلاب
مقاله استفاده مجدد پساب
مقاله کشاورزی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ناصری سیمین
جناب آقای / سرکار خانم: صادقی طیبه
جناب آقای / سرکار خانم: واعظی فروغ
جناب آقای / سرکار خانم: ندافی کاظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: استفاده از فاضلاب تصفیه شده در کشاورزی برای غلبه بر مشکلات کم آبی به ویژه در مناطق دارای کمبود آب امری معمول و متداول است. استفاده مجدد از فاضلاب در منطقه مورد مطالعه این تحقیق به منظور تامین نیازهای روز افزون آب امر مهمی تلقی می شود. در زمان انجام این تحقیق پساب تصفیه خانه فاضلاب اردبیل پس از تخلیه به رودخانه بصورت تصادفی توسط کشاورزان پایین دست مورد استفاده قرار می گرفت. لذا به منظور جلوگیری از تهدید بهداشت عمومی، آلوده شدن خاک، ورود آلاینده ها به منابع آب و آلودگی محصولات کشاورزی لازم است استفاده مجدد بصورت برنامه ریزی شده و مدبرانه همراه با کنترل کیفی پساب در مبدا صورت گیرد. در این پژوهش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهر اردبیل به منظور بررسی کیفیت و قابلیت استفاده آن در کشاورزی مورد مطالعه قرار گرفت.
روش کار: تحقیق حاضر توصیفی مقطعی بوده و نمونه برداری از پساب و انجام آزمایشات جهت تعیین کیفیت پساب و مقایسه با استانداردها صورت گرفت.
یافته ها: میانگین پارامترهای COD و BOD5 به ترتیب ۹۷٫۸۷ و ۵۷٫۲۵ میلی گرم در لیتر و میانگین فلزات سنگین کادمیوم، مس و سرب به ترتیب ۰٫۰۱۳، ۰٫۰۸ و ۰٫۶۷ میلی گرم در لیتر با استاندارد سازمان محیط زیست ایران در زمینه استفاده مجدد از پساب در کشاورزی مطابقت داشته است. میانگین کلیفرم کل های کل و مدفوعی به ترتیب ۱۰۵×۷٫۳ و ۱۰۴×۲٫۳ بوده است که با استاندارد مربوطه مطابقت نداشته است.
نتیجه گیری: نتایج تحقیق نشان داد که پساب فوق بجز از نظر کلیفرم های کل و مدفوعی محدودیتی برای استفاده در کشاورزی ندارد. گندزدایی پساب و پایش مداوم خروجی تصفیه خانه از نظر برآوردن استاندارد استفاده از پساب در کشاورزی و همچنین ارتقاء تصفیه خانه فوق ضروری می باشد.