مقاله بررسی کیفیت میکروبی و غلظت فلزات سنگین در ۱۵ مارک آب بطری شده تولیدی در ایران بین سال های ۸۹ – ۸۸ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۴۰ تا ۴۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت میکروبی و غلظت فلزات سنگین در ۱۵ مارک آب بطری شده تولیدی در ایران بین سال های ۸۹ – ۸۸
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب بطری شده
مقاله فلزات سنگین
مقاله کیفیت میکروبی
مقاله کلر باقیمانده

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میران زاده محمدباقر
جناب آقای / سرکار خانم: حسنی امیرحسام
جناب آقای / سرکار خانم: ایران شاهی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: احسانی فر مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: حیدری محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: امروزه در اکثر کشورهای جهان و از جمله در ایران، استفاده از آب های بطری شده روند صعودی داشته است، به طوری که در ایران در حال حاضر بیش از ۱۰۰ مارک مختلف آب بطری شده تولید و توزیع می گردد. به همین دلیل به منظور حفظ سلامتی مصرف کنندگان، کنترل کیفیت میکروبی و شیمیایی چنین آب هایی دارای اهمیت زیادی است و هدف این مطالعه نیز بررسی کیفیت ۱۵ مارک آب بطری شده پرمصرف در ایران می باشد.
روش کار: این مطالعه بصورت مقطعی و توصیفی – تحلیلی، بر روی ۱۵ مارک آب بطری شده تولیدی در ایران در سال ۸۹ – ۱۳۸۸ انجام گرفت. در طول مدت تحقیق، در چهار فصل مختلف تعداد ۶۰ نمونه از آب های بطری شده ۱٫۵ لیتری به صورت تصادفی از فروشگاه ها خریداری گردید و بر روی آن ها آزمایشات غلظت کلر باقیمانده، کیفیت میکروبی و سنجش غلظت فلزات سنگین با روش های استاندارد انجام گرفت.
یافته ها: نتایج تحقیق نشان داد که باکتری های گروه کلیفرم و کلیفرم مدفوعی در هیچ یک از نمونه ها وجود نداشته است. از نظر غلظت فلزات سنگین، غلظت کروم، کادمیوم، سرب، نیکل، مس، روی و نقره در تمام نمونه ها به ترتیب در رنج های ۰٫۲۴ تا ۲٫۷۷، ۰٫۱۵ تا ۶، ۰٫۳۷ تا ۱۰٫۴، ۰٫۱۳ تا ۲٫۰۱، ۰٫۲۴ تا ۳٫۲۱، ۰٫۵۵ تا ۲٫۰۳ و ۰٫۱۲ تا ۱٫۵۵ میکروگرم در لیتر برآورد گردید.
نتیجه گیری: کیفیت میکروبی و غلظت فلزات سنگین در تمام نمونه های مورد آزمایش، مطابق با استاندارد ملی ایران و سازمان بهداشت جهانی و سازمان حفاظت محیط زیست بوده و از این نظر خطری سلامت عمومی را تهدید نمی کند.