مقاله بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۱ در تحقیقات نظام سلامت از صفحه ۴۳۱ تا ۴۳۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت میکروبی و شیمیایی آب آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب آشامیدنی
مقاله کیفیت شیمیایی
مقاله کیفیت میکروبی
مقاله روستایی
مقاله بویراحمد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رایگان شیرازی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی سهیلا
جناب آقای / سرکار خانم: جمشیدی ارسلان
جناب آقای / سرکار خانم: فرارویی محمد
جناب آقای / سرکار خانم: سادات سیدعبدالمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمی حسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آب از نخستین نیازهای زندگی و یکی از مفیدترین مواد طبیعت می باشد که برای زندگی انسان و تمدن او حیاتی است؛ لذا آگاهی از کیفیت آن برای هر مصرف کننده الزامی می باشد. هدف از مطالعه حاضر، تعیین کیفیت میکروبی و شیمیایی آب های آشامیدنی مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد بود.
روش ها: مطالعه توصیفی – مقطعی حاضر در مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد و در سال ۱۳۸۹ انجام شد. در این تحقیق، ۷۹ نمونه برای بررسی کیفیت میکروبی و ۲۱ نمونه برای بررسی کیفیت شیمیایی مورد آزمایش قرار گرفت و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS12 تحلیل گردید.
یافته ها: بر اساس آنالیز آزمایش ها مشخص گردید که در ۱۰۰ درصد موارد، میانگین غلظت پارامترهای شیمیایی (به جز کلر باقی مانده و فلوراید) و میکروبی (فیکال کلیفرم) اندازه گیری شده در محدوه استاندارد، ولی ۲۴ درصد از موارد میکروبی اندازه گیری شده حاوی کلیفرم بود.
نتیجه گیری: با توجه به این که کمیت و کیفیت قابل قبول آب آشامیدنی مساله بسیار مهمی است که مردم با آن روبرو هستند و از طرف دیگر، با افزایش جمعیت و منابع آلاینده مانند صنایع و کشاورزی و گذشت زمان به مشکل جدی تری مبدل می گردد؛ لازم است به طور اساسی به آن پرداخته شود. با توجه به این که بیشترین میزان مغایرت در میزان کلرزنی آب آشامیدنی است، لذا می تواند نشانگر نامناسب بودن مدیریت آبداران و بی توجهی آن ها در امر کلرزنی باشد. در ضمن، بهسازی منابع آب جهت جلوگیری آلودگی آب به سایر کلیفرم ها و رعایت استانداردهای آب آشامیدنی جهت بهره برداری از منابع آب ضروری است.