مقاله بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در مرداد و شهریور ۱۳۹۳ در طب جنوب از صفحه ۳۵۸ تا ۳۶۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت شیمیایی منابع آب شرب زیرزمینی دشت شیراز با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت آب
مقاله آب زیرزمینی
مقاله دشت شیراز
مقاله GIS

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بدیعی نژاد احمد
جناب آقای / سرکار خانم: فرزادکیا مهدی
جناب آقای / سرکار خانم: غلامی میترا
جناب آقای / سرکار خانم: جنیدی جعفری احمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه: آب های زیرزمینی، منبع اصلی تامین آب شرب شهر شیراز را تشکیل می دهند. هدف از انجام این مطالعه بررسی کیفیت منابع آب شرب زیرزمینی شهر شیراز، تعیین پراکندگی مکانی شاخص های کیفی و تهیه نقشه های کیفی آب های زیرزمینی در منطقه مورد مطالعه بود.
مواد و روش ها: در این تحقیق ۱۱۰ نمونه آب از ۵۵ حلقه چاه در دو فصل پر بارش و کم بارش برداشته شد و مورد آزمایش قرار گرفت. شاخص های کیفی شیمیایی مورد مطالعه شاملpH ، کل جامدات محلول، کلراید، سولفات، سدیم، سختی و نیترات بود که مطابق با روش های کتاب استاندارد متد مورد آزمایش قرار گرفتند. از نرم افزارArcview GIS  ویرایش ۹٫۳ و روش درون یابی جهت تهیه نقشه کیفی آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه استفاده شد.
یافته ها: نتایج نشان داد میزان  pHآب تمام مناطق در محدوده مطلوب ۷ تا ۸٫۵ بود. غلظت سولفات آب اکثر چاه ها در حد مطلوب قرار داشت. بر اساس نقشه پهنه بندی، آب های زیرزمینی همه نقاط دشت شیراز در دسته بسیار سخت طبقه بندی می شدند. همچنین بیشترین غلظت نیترات در بخش جنوب شرقی و مرکزی این دشت مشاهده شد.
نتیجه گیری: نقشه کیفی نهایی آب های زیرزمینی مشخص نمود کیفیت آب های زیرزمینی از غرب دشت شیراز به طرف شرق در حال کاهش است. ۴٫۶ درصد آب های زیرزمینی منطقه مورد مطالعه دارای کیفیت مطلوب، ۷٫۹ درصد کیفیت خوب، ۲۷٫۷ درصد کیفیت متوسط، ۴۸٫۸ درصد کیفیت متوسط تا ضعیف و ۱۱٫۳ درصد (که در بخش جنوب شرقی دشت واقع شده است) دارای پایین ترین کیفیت بوده است.