مقاله بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری: یک مطالعه مقطعی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن و اسفند ۱۳۹۲ در پایش از صفحه ۷۳ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری: یک مطالعه مقطعی
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله بی اختیاری ادراری
مقاله زنان یائسه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پاک گوهر مینو
جناب آقای / سرکار خانم: ثابت قدم شادی
جناب آقای / سرکار خانم: واثق رحیم پرور سیدفاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: کاظم نژاد انوشیروان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بی اختیاری ادراری یک مشکل شایع بهداشتی در زنان بوده، شیوع آن در سنین مختلف متفاوت است، و با افزایش سن بیشتر شده و در زنان پس از یائسگی بسیار شایع است. هدف این مطالعه بررسی کیفیت زندگی در زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری شهر رشت بود. در این مطالعه مقطعی ۳۱۳ زن یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی بود و از پرسشنامه اطلاعات فردی، پرسشنامه تعیین نوع بی اختیاری ادراری، پرسشنامه تعیین شدت بی اختیاری ادراری و پرسشنامه کیفیت زندگی مخصوص بی اختیاری ادراری برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه ۱۷ و با آزمون های آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از این مطالعه میانگین نمره کیفیت زندگی زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری را ۴۶٫۱۸±۱۹٫۹۱ نشان داد. بیشترین نوع بی اختیاری ادراری نوع مختلط بود و زنان یائسه مبتلا به این نوع، کمترین نمره کیفیت زندگی را داشتند. نمره کیفیت زندگی و ابعاد آن در هر سه نوع بی اختیاری ادراری با هم اختلاف معنی دار داشت. نتایج این مطالعه نشان داد که کیفیت زندگی زنان یائسه مبتلا به بی اختیاری ادراری تحت تاثیر قرار گرفته است. ارائه دهندگان خدمات بهداشتی درمانی باید به زنان یائسه آموزش دهند و آنها را از درمان های موجود آگاه نمایند.