مقاله بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز تحقیقات سرطان امید – ارومیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در بیماریهای پستان ایران از صفحه ۳۵ تا ۴۳ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی در مبتلایان سرطان پستان تحت درمان در مرکز تحقیقات سرطان امید – ارومیه
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله سرطان پستان
مقاله فاکتورهای خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محدثی حمیده
جناب آقای / سرکار خانم: آیت الهی هاله
جناب آقای / سرکار خانم: حسن زاده گلاویژ
جناب آقای / سرکار خانم: یگان سنگی میترا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: امروزه یکی از موضوعات مهم قابل بحث در تحقیقات بالینی، ارزیابی کیفیت زندگی است که شامل احساس اشخاص از توانایی آنها در مورد کارکردهای جسمی، عاطفی و اجتماعی است و افزایش شیوع سرطان نیز در سال های اخیر و اثرات آن بر ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی زندگی بشر سبب شده است که سرطان به عنوان مشکل عمده بهداشتی قرن شناخته شود. سرطان پستان به عنوان شایع ترین سرطان زنان در این مقوله بیشترین سهم را به خود اختصاص می دهد، لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین کیفیت زندگی در ابعاد مختلف و ارتباط آن با برخی از عوارض بیماری طراحی و اجرا گردید.
مواد و روش ها: در این مطالعه مقطعی ۵۶ بیمار مبتلا سرطان پستان تحت شیمی درمانی – رادیوتراپی از مراجعین به مرکز آموزشی – پژوهشی امید ارومیه جهت مصاحبه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بود، که شامل سه قسمت؛ اطلاعات فردی – اجتماعی و اطلاعات باروری، برخی از فاکتورهای خطر در سرطان پستان و پرسشنامه استانداردEORTC-QLQ-C30  بود. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون های آماری توصیفی (فراوانی مطلق و نسبی، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (من – ویتنی و کای – اسکویر) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
نتایج: یافته های پژوهش نشان داد که اکثریت افراد ۴۴٫۶% بالای ۴۶ سال و ۱۶% زیر ۳۵ سال سن، ۹۶% مونث، ۹۱% متاهل، ۷۶% خانه دار بودند. ۳۷٫۵% افراد زیر ۱۶ سال ازدواج کرده و ۵۵٫۴% سن شروع اولین قاعدگی زیر ۱۴ سال داشتند. ۲۵% افراد سابقه مثبت خانوادگی سرطان و ۰٫۷% فرزندی نداشتند. بر اساس یافته های این بررسی کیفیت کلی زندگی در ۴۰ (۷۱٫۴%) بیماران خوب بود. نتایح بررسی همچنین نشان دهنده عملکرد خوب بیماران در حیطه جسمانی (۶۲٫۵%)، حیطه ایفای نقش (۵۳٫۶%)، حیطه احساسی (هیجانی) (۵۸٫۹%)، حیطه شناختی (۵۱٫۸%) و حیطه اجتماعی (۶۰٫۷%) بود. احساس خستگی بارزترین نشانه ناشی از خود بیماری و یا عوارض درمان بیماری در بین مبتلایان به کانسر پستان بود. داشتن فرزند اثر مثبت بر کیفیت زندگی این بیماران داشت. در ۳۱ مورد (۶۶%) کیفیت زندگی آنان خوب بود احساس خستگی بارزترین نشانه ناشی از خود بیماری و یا عوارض درمان بیماری در بین مبتلایان به کانسر پستان بود.
بحث و نتیجه گیری: پژوهش حاضر نشان داد که وجود خانواده و فرزند همچنین حمایت ای روحی – روانی، خانوادگی، اجتماعی و اقتصادی می تواند باعث ارتقا کیفیت و امید به زندگی در مبتلایان به سرطان پستان شود که تحت درمان های مختلف جراحی، شیمی درمانی و رادیوتراپی قرار دارند. لذا توصیه می شود که کلنیک های مشاوره خانواده در جهت حمایت از بیماران مبتلا به سرطان پستان توسط سیاست گزاران امر سلامت طراحی گردد.