مقاله بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۳ در پایش از صفحه ۳۴۷ تا ۳۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کیفیت زندگی
مقاله آنژین صدری
مقاله عوامل مرتبط

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طاهری خرامه زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: هروی کریموی مجیده
جناب آقای / سرکار خانم: رژه ناهید
جناب آقای / سرکار خانم: منتظری علی
جناب آقای / سرکار خانم: حاجی زاده ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آنژین صدری با داشتن ماهیت مزمن و ناتوان کننده، همراه با علایم خاص و نیز عدم تحمل فعالیت بر کیفیت زندگی بیماران تاثیر منفی می گذارد. کیفیت زندگی از عوامل پیش بینی کننده وقوع ناتوانی و مرگ در این بیماران است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ابعاد مختلف کیفیت زندگی بیماران مبتلا به آنژین صدری و عوامل موثر برآن در قم انجام شده است. در این مطالعه ۲۰۰ بیمار مبتلا به آنژین صدری بستری یا سرپایی مراجعه کننده به دو مرکز آموزشی درمانی منتخب شهر قم در سال۱۳۹۱ به روش نمونه گیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها کیفیت زندگی عمومی فرم کوتاه ۳۶ (SF-36) و پرسشنامه اطلاعات فردی و کلینیکی بود. نتایج نشان داد بیشترین نمره کیفیت زندگی مربوط به بعد کارکرد اجتماعی با میانگین ۵۹ و کمترین نمره مربوط به بعد محدودیت نقش ناشی از مشکلات جسمی با میانگین ۳۳٫۱۲ بود. نمره کیفیت زندگی زنان در تمام خرده مقیاس ها، به طور معنی دار پایین تر از مردان بود. بر اساس نتایج تحلیل کواریانس (ANCOVA) بین شدت بیماری و تمام زیر مقیاس های کیفیت زندگی به جز سلامت روان و محدودیت در ایفای نقش به علت مشکلات عاطفی ارتباط منفی معنی دار وجود داشت (P<0.01). همچنین در بررسی رابطه کیفیت زندگی و نوع درمان پس از حذف اثر سایر متغیرها، ارتباط معکوس معنی دار بین بای پس عروق کرونر و سلامت روان وجود داشت (P=0.002). با توجه به نتایج مطالعه، تمرکز و توجه بیشتر در مراقبت های پرستاری، جهت ارتقای و بهبود کیفیت زندگی این گروه از بیماران ضروری به نظر می رسد.