مقاله بررسی کیفیت تدریس درس «سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی» برای دانشجویان عمومی دانشکده های دندانپزشکی ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشکده دندانپزشکی مشهد از صفحه ۵۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت تدریس درس «سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی» برای دانشجویان عمومی دانشکده های دندانپزشکی ایران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
مقاله آموزش دندانپزشکی
مقاله ایران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی هادی
جناب آقای / سرکار خانم: ظفرمند عبدالحمید
جناب آقای / سرکار خانم: نخستین محمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: از تصویب تغییرات کیفی و کمی در ارائه درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دوره دندانپزشکی عمومی ده سال می گذرد. هدف مطالعه حاضر بررسی نحوه ارائه این درس در دانشکده های دندانپزشکی ایران پس از گذشت یک دهه بود.
مواد و روش ها: در بهار سال ۱۳۸۸، از دانشکده های دندانپزشکی کشور تقاضا شد نحوه ارائه درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در واحدهای نظری و عملی را از جهت محتوا و شکل ارائه درس، نحوه توزیع واحدها در طول دوره، و هیات علمی ارائه دهنده درس ارسال نمایند.
یافته ها: از ۱۲ دانشکده پاسخ دریافت شد. در تمام دانشکده ها محتوای درس مطابق مصوبه وزارتخانه و شکل ارائه، ترکیبی از سخنرانی، کارگاه و کار در فیلد بود. سخنرانی، شکل غالب ارائه درس حتی در برخی قسمت های واحد عملی بوده و کار در فیلد ناچیز بود. در %۹۲ دانشکده ها، این درس به صورت یک واحد نظری و ۵ واحد عملی ارائه می شد. هیات علمی ارائه دهنده درس در %۵۸ دانشکده ها تخصص دندانپزشکی اجتماعی نداشتند.
نتیجه گیری: ارائه درس سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی در دانشکده های دندانپزشکی ایران با محدودیت ها و کمبودهایی در محتوی و اجرا همراه است که برای برطرف کردن آنها نیاز به تقویت بیشتر گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، همکاری و هماهنگی های بیشتر درون دانشکده و همچنین بین دانشکده و دانشگاه می باشد.