مقاله بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در شیلات از صفحه ۶۹ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت اسپرم کپور دریایی Cyprinus carpio با استفاده از پارامترهای پلاسمای منی در جنوب شرقی دریای خزر، استان گلستان
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ماهی کپور دریایی
مقاله اسپرم
مقاله پارامترهای پلاسمای منی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: چیت ساز حسین
جناب آقای / سرکار خانم: ضیایی رابعه
جناب آقای / سرکار خانم: اکرمی رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ماهی کپور دریایی، میزان صید بالایی را در استان گلستان به خود اختصاص می دهد. به دلیل جایگاه و اهمیت تجاری آن، حفظ و بازسازی ذخایر این ماهی به شیوه تکثیر مصنوعی ضروری به نظر می-رسد. کیفیت اسپرم معیاری جهت اندازه گیری توانایی اسپرم نر در موفقیت لقاح تخمک می باشد. اسپرم گیری از ۳۴ قطعه مولد ماهی کپور صورت گرفت. میزان سدیم، پتاسیم، کلسیم، منیزیم، گلوکز، پروتئین کل، کلسترول و اوره بوسیله روش اسپکتروفتومتری با استفاده از کیت های مخصوص تعیین گردید. مقادیر برخی پارامترها مانند اسپرماتوکریت و پروتئین دارای تغییرات زیادی نبودند در حالی که بقیه پارامترها دارای تغییرات زیادی بودند. مقادیر بیشتر پارامترهای بیوشیمایی سمن ماهی کپور (بجز اسپرماتوکریت، آهن، کلسیم و کلسترول) در سنین مختلف تفاوت معنی دار نداشتند. با افزایش سن ماهی، مقادیر آهن و کلسیم نیز افزایش یافت که در بعضی سنین این افزایش معنی دار بود. نسبت بین یون ها نیز در اغلب موارد در سنین مختلف تفاوت معنی دار نداشتند ولی از یک کاهش یا افزایش منظمی نیز برخوردار نبودند. اسپرماتوکریت با یون منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، کلسترول و تری گلیسیرید همبستگی مثبت و معنی داری داشت و با بقیه پارامترها این اختلاف معنی دار نبود. همبستگی یون ها با یکدیگر محاسبه گردید. انجام این تحقیق و تعیین پارامترهای کیفی اسپرم کپور دریای خزر می تواند در بهبود و ارتقاء راندمان تکثیر مصنوعی موثر باشد.