مقاله بررسی کیفیت آب شرب گاوداری های صنعتی استان اصفهان در دو فصل تابستان و زمستان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در علوم دامی (پژوهش و سازندگی) از صفحه ۸۸ تا ۹۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت آب شرب گاوداری های صنعتی استان اصفهان در دو فصل تابستان و زمستان
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب شرب
مقاله چاه
مقاله کیفیت شیمیایی آب
مقاله گاوداری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رنجبری احمد‌رضا
جناب آقای / سرکار خانم: راستی اردکانی محسن
جناب آقای / سرکار خانم: مشرف شهاب الدین
جناب آقای / سرکار خانم: اسدیان اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: صالحی منصور

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی کیفیت شیمیایی آب شرب گاوداری های صنعتی استان اصفهان، از آبشخور ۷۰ واحد گاوداری صنعتی استان در فصل زمستان سال ۱۳۸۷ و تابستان سال ۱۳۸۸ نمونه برداری انجام شد. نمونه ها برای اندازه گیری پارامترهای کیفی آب به آزمایشگاه ارسال شدند. سپس کلیه اطلاعات حاصل از آزمایش نمونه ها جمع آوری و با استفاده از نرم افزار آماری SAS مقادیر حاصل از داده های آزمایشگاهی با استانداردهای مربوطه مقایسه شدند. جهت بررسی اثر فصل نیز از آزمون جفت شده t استفاده شد. نتایج نشان داد که اثر معنی داری بین دو فصل از لحاظ کیفیت شیمیایی آب به استثنای سختی، کلسیم، فلوئور و پتاسیم وجود ندارد. در بررسی فراوانی منابع آب مختلف مشاهده شد که بیش از ۸۰ درصد چاه ها و کمتر از ۱۰ درصد منابع تانکر حاوی کلر بیش از حد استاندارد بوده اند. میزان کل مواد جامد محلول، هدایت الکتریکی، کلسیم و پتاسیم در بیش از ۵۰ درصد چاه ها از حد مجاز بالاتر بود (P<0.05). سختی کل در ۷۵ درصد از منابع چاه و بیش از ۲۰ درصد منابع تانکر بالاتر از حد مجاز بودند و میزان پتاسیم در بیش از ۴۰ درصد چاه ها و کمتر از ۱۰ درصد منابع تانکرها بالاتر از حد استاندارد بود. منابع آب شهری از لحاظ عوامل مورد بررسی مشکلی نداشتند. بطور کلی می توان نتیجه گیری کرد که با توجه به حساسیت بیش تر گاوهای پرتولید نسبت به پارامترهای کیفی آب، کیفیت آب مصرفی بسیاری از واحدهای آزمایش شده برای شرب گاوهای پر تولید مطلوب نمی باشد.