مقاله بررسی کیفیت آب دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همدان با بهره گیری از شاخص کیفی NSFWQI که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی از صفحه ۶۳ تا ۷۰ منتشر شده است.
نام: بررسی کیفیت آب دریاچه سد مخزنی اکباتان شهرستان همدان با بهره گیری از شاخص کیفی NSFWQI
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سد مخزنی اکباتان
مقاله کیفیت آب
مقاله شاخص NSFWQI

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سمرقندی محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ویسی کیوان
جناب آقای / سرکار خانم: ابویی مهریزی احسان
جناب آقای / سرکار خانم: کاسب پیمان
جناب آقای / سرکار خانم: دانایی عرفان

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دریاچه ها و مخازن همواره به عنوان منابع مهم تامین آب آشامیدنی و کشاورزی مورد توجه جوامع انسانی قرار گرفته اند، در این خصوص به منظور استفاده بهینه از این منابع آبی نیازمند روش های مناسبی جهت پایش و تعیین کیفیت این منابع آبی می باشیم. باتوجه به اهمیت دریاچه سد مخزنی اکباتان که بخش مهمی از آب آشامیدنی شهرستان همدان را تامین می نماید ارزیابی کیفی این دریاچه ضروری می باشد.
مواد و روش کار: مطالعه حاضر پژوهشی توصیفی مقطعی می باشد، که با نمونه برداری در طول ۱۲ ماه سال ۱۳۸۹ از ۷ ایستگاه انجام گرفت و پارامترهای کیفی اندازه گیری شده شامل:، DO, BOD, TS, pH نیترات، فسفات، دما، کدورت و کلیفرم های مدفوعی بوده است. داده ها با استفاده از شاخص کیفیت آب NSFWQI تجزیه و تحلیل گردید.
یافته ها: بر اساس شاخص NSFWQI در بین ایستگاه های مورد مطالعه در طی یک سال بهترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره ۱ با امتیاز (۶۵٫۲۴، کیفیت متوسط) و بدترین کیفیت مربوط به ایستگاه شماره ۶ با امتیاز (۵۳٫۰۲، کیفیت متوسط) می باشد. بر اساس ماه بهترین کیفیت مربوط به ماه بهمن با امتیاز (۶۷٫۵۲ کیفیت متوسط) و بدترین کیفیت مربوط به مرداد ماه با امتیاز (۵۲٫۷۶) می باشد.
نتیجه گیری: آب موجود در دریاچه در ماه های سرد سال کیفیت مناسبتری نسبت به ماه های گرم سال داشت. از نظر مصرف شرب، آب ایستگاه های شماره ۱ و ۲ نسبت به سایر ایستگاه ها مناسب تر بوده و با انجام تصفیه متداول می تواند به مصرف شرب برسد.