مقاله بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن برگ مزارع یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۱ در به زراعی کشاورزی (مجله کشاورزی پردیس ابوریحان) از صفحه ۴۳ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز پهن برگ مزارع یونجه (Medicago sativa) تازه کاشت
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بنتازون
مقاله ایمازتاپیر
مقاله کنترل شیمیایی
مقاله چین یونجه
مقاله توفوردی بی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میقانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: جاهدی آژنگ
جناب آقای / سرکار خانم: میروکیلی سیدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: شیمی پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: باغستانی محمدعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور مطالعه اثر در کنترل شیمیایی علف های هرز پهن برگ مزارع یونجه تازه کاشت در همدان و یزد، پژوهشی در سال های ۸۷-۱۳۸۶ انجام شد. آزمایش در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی با سه تکرار و ۱۱ تیمار اجرا شد. تیمارهای آزمایش عبارتند از علف کش های بنتازون (بازاگران) (%۴۸ SL) به میزان ۲٫۵، سه و چهار لیتر در هکتار، توفوردی بی (بوترس) (EC %42.3) به میزان ۲٫۵، ۲٫۸، ۳٫۱ و ۳٫۵ لیتر در هکتار، ایمازتاپیر (پرسوییت) (%۱۰ SL) به میزان ۰٫۴، ۰٫۷ و یک لیتر در هکتار و شاهد با علف هرز. طی سه چین، اثر علف کش ها بر وزن خشک یونجه و تراکم و وزن خشک علف های هرز بررسی شد. در یزد، توفوردی بی ۳٫۵ لیتر در هکتار بهترین نتیجه را در کنترل علف های هرز داشت و باعث افزایش وزن خشک یونجه شد. همچنین غلظت های ۳٫۵ و ۲٫۸ لیتر در هکتار این علف کش تراکم و وزن خشک پنیرک و کاهوی وحشی را تا ۱۰۰ و پیچک را تا ۸۸ درصد کاهش داد. در همدان نیز توفوردی بی ۳٫۵ لیتر در هکتار بهترین تیمار در کنترل علف های هرز و افزایش وزن خشک یونجه بود. غلظت های ۳٫۵ لیتر در هکتار این علف کش تراکم و وزن خشک پیچک را ۱۰۰ درصد کنترل کرد. در مجموع، توفوردی بی ضمن کنترل مطلوب اکثر علف های هرز پهن برگ، پیچک را نیز به نحو مطلوبی کنترل کرد و علف کش مناسبی برای مزارع یونجه بود.