مقاله بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در علوم و تکنولوژی محیط زیست از صفحه ۵۵ تا ۷۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کمی و کیفی پسماندهای شیمیایی خطرناک جهت ارایه راهکارهای کمینه سازی در پالایشگاه تهران
این مقاله دارای ۲۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پسماندهای شیمیایی خطرناک
مقاله پالایشگاه تهران
مقاله خاک
مقاله فلزات سنگین
مقاله TPH

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جعفری گل فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: کرباسی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نصیری پروین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این مطالعه پس از شناخت فرآیند تولید، نقاط تولید پسماند، نوع و حجم پسماندهای تولیدی و دوره تخلیه آن ها شناسایی شده است. همچنین طبقه بندی پسماندها و مواد شیمیایی بر اساس قانونRCRA  و کنوانسیون بازل، با اختصاص کدهای مخصوص به هر ماده و نحوه مدیریت ضایعات مورد بررسی قرار گرفت. به طور کلی متوسط پسماندهای تولیدی در منطقه مورد مطالعه ۱۷۵۰ تن تخمین زده می شود که این مقدار ۲۰٫۴ گرم به ازای هر بشکه نفت خام می باشد. همچنین مقدار متوسط مواد زاید خطرناک تولیدی ۱۳۳۸٫۷ تن در سال برآورد می شود که حدود %۷۶٫۵ زایدات را شامل می شود. و متوسط مقدار مواد زاید غیرخطرناک نیز %۲۳٫۵ از سهم کل تولیدی مواد زاید را به خود اختصاص می دهد. بر اساس طبقه بندی RCRA از کل مواد شناسایی شده در پالایشگاه تهران ۹ ماده جزء مواد زاید خطرناک از منابع مشخص یا فهرستK ،۱۱  ماده جزء مواد زاید خطرناک از منابع نامشخص یا فهرستF ، ۲۵ ماده جزء مواد زاید خطرناک سمی یا فهرست U و ۴ ماده نیز جزء مواد زاید خطرناک حاد یا فهرست P قرار گرفته است. به طور کلی ۴۹ ماده از ۱۳۳ ماده شناسایی شده در لیست RCRA قرار می گیرد. بر اساس طبقه بندی بازل نیز ۱۴ ماده زاید شناسایی شده کد Y، ۶ ماده زاید کدH ، ۱۶ ماده زاید هر دو کد H و Y را شامل می شوند.
نتایج آزمایش های انجام یافته بر روی نمونه های خاک نشان می دهد که در پسماندهای تولیدی پالایشگاه فلزات سنگین کادمیوم، کبالت، مس، نیکل، سرب، روی بیش از حد استاندارد وجود دارد و بیشترین میانگین فلز سنگین موجود در خاک منطقه سالویج مربوط به فلز روی و کم ترین آن مربوط به فلز کادمیوم می باشد. و به طور کلی میانگین غلظت TPH در خاک منطقه ۲۳۰٫۵۸ میلی گرم در هر گرم خاک می باشد که این امر به وضوح آلودگی خاک منطقه سالویج را به پسماندهای نفتی نشان می دهد.