مقاله بررسی کمی و کیفی و پیش بینی مسکن مورد نیاز (مطالعه موردی شهر ساری افق ۱۴۰۰) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در فصل نامه جغرافیایی چشم انداز زاگرس از صفحه ۴۱ تا ۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کمی و کیفی و پیش بینی مسکن مورد نیاز (مطالعه موردی شهر ساری افق ۱۴۰۰)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بررسی کمی
مقاله بررسی کیفی
مقاله پیش بینی مسکن
مقاله توسعه فضایی
مقاله شهر ساری

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: لطفی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: خیرخواه زلیخاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
برنامه ریزی در بخش مسکن یکی از مهمترین برنامه ریزی هایی است که باید به آن توجه ویژه مبذول داشت. هدف این مقاله بررسی کمی و کیفی و پیش بینی مسکن مورد نیاز شهر ساری تا افق ۱۴۰۰ می باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی و تحلیلی – کمی است. در ابتدا به بررسی شاخص های کمی و کیفی در وضعیت موجود پرداخته و در بخش بعدی این مقاله پس از پیش بینی جمعیت شهر ساری نیازهای مسکن در وضع موجود و تا افق ۱۴۰۰ تعیین و مشخص شده که در این مدت به ۷۴۴۵۲ واحد مسکونی جدید نیاز است. در پایان با توجه به توان توسعه فضایی شهر ساری مشخص می شود در صورت استفاده حداکثر از آنها و اتخاذ الگوی مناسب توسعه مسکونی می توان نیازهای آینده شهر را در داخل شهر تامین نمود. در عین حال، هنوز تا رسیدن به نقطه مطلوب و متناسب با اهداف توسعه، فاصله زیادی داریم و هنوز فرایند تولید، توزیع و نگهداری مسکن، دگرگونیهای پیش بینی شده و ضروری را، خواسته یا ناخواسته، تجربه نکرده است. برای توسعه ی مسکن، نه تنها باید نیاز کنونی جامعه و نیاز فقیرترین اقشار را برآورده ساخت، که بایستی نیازهای آتی، چالشهای آینده و راههای پیش رو را نیز شناخت.