مقاله بررسی کمی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در نوآوری های مدیریت آموزشی (اندیشه های تازه در علوم تربیتی) از صفحه ۷۳ تا ۸۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کمی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هوش هیجانی
مقاله موفقیت تحصیلی
مقاله دانشگاه آزاد اسلامی
مقاله دانشجویان
مقاله واحد رودهن

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی مجتبی
جناب آقای / سرکار خانم: ستاره سنج پگاه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف این مقاله بررسی اثربخشی هوش هیجانی بر موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن می باشد. برای دستیابی به این مقصود ۴۰۸ دانشجوی سال سوم و چهارم دوره کارشناسی با استفاده از نمونه گیری تصادفی گروهی از چهار دانشکده علوم تربیتی و مشاوره، ادبیات فارسی و زبان های خارجی، علوم اجتماعی، اقتصاد و حسابداری انتخاب شده اند. که تعداد پسران ۱۳۷ نفر و تعداد دختران ۲۷۱ نفر می باشد. ابزار اصلی به کار رفته در این مطالعه پرسش نامه هوش هیجانی “سایبریا- شرینک” است که شامل ۳۳ سوال بوده و همه آن ها بر اساس “معیار لیکرت” طراحی شده اند. با استفاده از “ضریب آلفای کرونباخ”، اعتبار این پرسش نامه ۰٫۷۶ محاسبه شده است. تجزیه و تحلیل داده ها بیانگر آن است که می توان موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده فارسی و زبان های خارجی را از طریق هوش هیجانی تعیین نمود. به علاوه، هوش هیجانی در موفقیت تحصیلی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و حسابداری، علوم تربیتی و مشاوره نقش تعیین کننده ندارد. طبق این پرسش نامه از میان ۵ سازه اصلی هوش هیجانی تنها انگیزش، عامل تعیین کننده در موفقیت تحصیلی دانشجویان پسر است درحالی که خود تنظیمی در میان دانشجویان دختر می تواند نقش تعیین کننده ای داشته باشد.