مقاله بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه دارویی .Proveskia abrotanoides Karel (مطالعه موردی پارک ملی گلستان و کیاسر مازندران) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۶۸ تا ۸۱ منتشر شده است.
نام: بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه دارویی .Proveskia abrotanoides Karel (مطالعه موردی پارک ملی گلستان و کیاسر مازندران)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اسانس
مقاله برازمبل (.Proveskia abrotanoides Karel)
مقاله گلستان
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شهرکی سعیده
جناب آقای / سرکار خانم: مهدوی سیده خدیجه
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدعلی
جناب آقای / سرکار خانم: مازندرانی معصومه
جناب آقای / سرکار خانم: توان منیژه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گیاه دارویی برازمبل .Proveskia abrotanoides Karel از گونه های ارزشمند دارویی شمال ایران است. سالیان درازی است که در فرهنگ سنتی مردم استان های گلستان و مازندران از فرآوردهای آن در پیشگیری و درمان بیماری های شایع منطقه استفاده می برند. در این تحقیق به منظور بررسی شرایط رویشگاهی نمونه برداری از سرشاخه های گلدار گیاه در مرحله گلدهی کامل با سه تکرار و با روش کاملا تصادفی از رویشگاه های طبیعی استان های گلستان (پارک ملی گلستان-۱۶۰۰متری) و مازندران (کیاسر-۱۷۰۰ متری) جمع آوری گردید. پس از خشک شدن در دمای محیط با روش تقطیر با آب مورد اسانس گیری قرار گرفت. سپس ترکیب های تشکیل دهنده اسانس حاصل از دو رویشگاه با استفاده از کروماتوگرافی گازی و گاز کروماتوگراف متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) و محاسبه شاخص های بازداری مورد شناسایی قرار گرفت. بازده اسانس گیاه به ترتیب در مازندران ۱٫۸ درصد و در گلستان ۱٫۶ درصد بر حسب وزن خشک آن بدست آمد. مهمترین ترکیب های عمده اسانس در مازندران و به ترتیب شامل: ۱و ۸- سینئول (۱۸٫۶ درصد)، کامفور (۱۰٫۰۵ درصد)، ۳-کارن (۹٫۶۸ درصد)، آلفا-پینن (۸٫۵۷ درصد)، بتا-کاریوفیلن (۸٫۳۶ درصد) و آلفا-کاریوفیلن (۶٫۷ درصد) و در استان گلستان به ترتیب مواد موثره: کامفور (۱۸٫۲۵ درصد)، آلفا-هیماکالن (۱۶٫۴ درصد)، ۱ و ۸- سینئول (۱۴٫۶ درصد)، آلفا-پینن (۵٫۵ درصد)، بتا-پینن (۵٫۳ درصد) و بتا-کاریوفیلن (۴٫۶۵ درصد) بیشترین حجم اسانس را به خود اختصاص داده اند.