مقاله بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه ترخون (.Artemisia draconculus L) در روش های مختلف تقطیر که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در اکوفیتو شیمی گیاهان دارویی از صفحه ۴۹ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: بررسی کمیت و کیفیت روغن اسانسی گیاه ترخون (.Artemisia draconculus L) در روش های مختلف تقطیر
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ترخون
مقاله روش های تقطیر
مقاله اسانس
مقاله متیل کاویکول
مقاله کروماتوگرافی گازی (GC)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مظفری شهلا
جناب آقای / سرکار خانم: جایمند کامکار
جناب آقای / سرکار خانم: شیدا زهره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ترخون با نام علمی Artemisia draconculus L. گیاهی چند ساله متعلق به تیره Asteraceae است که از دوران باستان از اندام های هوایی آن به عنوان ضد تشنج، اشتهاآور، مقوی معده، مدر، ضدنفخ و نیز ضدکرم استفاده شده است. در این تحقیق به منظور ارزیابی عملکرد و کیفیت اسانس های مورد آزمایش از ایستگاه تحقیقاتی البرز در اطراف کرج جمع آوری و با سه روش تقطیر با آب، آب و بخار و بخار اسانس گیری گردید. میانگین بازده اسانس در سه تکرار و با استفاده از روش روش های تقطیر با آب (۰٫۴۸ درصد)، تقطیر با آب و بخار (۰٫۵۱ درصد) و با بخار (۰٫۵۴ درصد) به دست آمد. آنالیز آماری با استفاده از نرم افزار Spss نشان داد که به ترتیب در تقطیر با آب و بخار، بیشترین میزان اسانس به دست آمده است. جهت شناسایی و مقایسه ترکیب های اسانس از دستگاه های کروماتوگرافی گازی (GC) و کروماتوگرافی گازی متصل به طیف سنج جرمی (GC/MS) استفاده شد و نتایج نشان داد که ترکیب های عمده اسانس در روش تقطیر با آب شامل متیل کاویکول (۷۴٫۳ درصد) و ترانس – بتا – اوسیمن (۹٫۶ درصد) بودند، در روش تقطیر با آب و بخار: متیل کاویکول (۷۷ درصد)، ترانس – بتا – اوسیمن (۸٫۳ درصد) و در روش تقطیر با بخار: متیل کاویکول (۶۶٫۱ درصد) و ترانس – بتا – اوسیمن (۱۲٫۱ درصد) به دست آمدند. لذا منطبق با نتایج به دست آمده، بهترین روش تقطیر با آب و بخار است که میزان بالای ترکیب متیل کاویکول با (۷۷ درصد) قابل ذکر می باشد.