مقاله بررسی کلونی زایی سلول های اسپرماتوگونی منجمد ذوب شده بره قزل پس از هم کشتی با سلول های سرتولی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در پاتوبیولوژی مقایسه ای ایران از صفحه ۱۱۵۹ تا ۱۱۶۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کلونی زایی سلول های اسپرماتوگونی منجمد ذوب شده بره قزل پس از هم کشتی با سلول های سرتولی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سلول های بنیادی اسپرماتوگونی
مقاله گوسفند
مقاله هم کشتی سلول های سرتولی
مقاله کلونی زایی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زرگرزاده معین
جناب آقای / سرکار خانم: تاجیک پرویز
جناب آقای / سرکار خانم: موحدین منصوره
جناب آقای / سرکار خانم: اکبری قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: قاسمی پناهی بابک

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اسپرماتوژنز فرآیندی پیچیده، هماهنگ و وابسته به سلول های بنیادی به نام سلول های اسپرماتوگونی است. تحقیقات محدودی بر روی کشت سلول های بنیادی اسپرماتوگونی گوسفند صورت گرفته است. در این بررسی ۳-۵ نمونه بافتی اتوپسی شده از بیضه بره های نر ۲ ماهه نژاد قزل پس از دو مرحله هضم آنزیمی، به چهار گروه تقسیم گردید: گروه ۱: همکشتی سلول های اسپرماتوگونی و سرتولی فریز شده روز صفر پس از ذوب به مدت ۱۰ روز، گروه ۲: همکشتی سلول های اسپرماتوگونی و سرتولی فریز شده در روز چهاردهم کشت پس از ذوب به مدت ۱۰ روز، گروه ۳: ذوب سلول های اسپرماتوگونی فریز شده روز صفر و کشت به مدت ۱۰ روز، گروه ۴: ذوب سلول های اسپرماتوگونی فریز شده در روز چهاردهم کشت و کشت به مدت ۱۰ روز و گروه کنترل: همکشتی سلول های اسپرماتوگونی و سرتولی تازه روز صفر به مدت چهارده روز. میزان کلونی زایی و قطر کلونی ها در طول این ده روز مورد ارزیابی قرار گرفت. در گروه های ۳ و ۴ هیچ کلونی دیده نشد اما در گروه ۱ میزان کلونی زایی بالاتری از گروه ۲ مشاهده گردید (P<0.05). می توان نتیجه گرفت انجماد سلول های اسپرماتوگونی گوسفند راهی مناسب برای حفظ طولانی مدت آنها است و این سلول ها پس از ذوب توان کلونی زایی خود در محیط آزمایشگاه را حفظ می کنند. بهترین زمان برای انجماد سلول های اسپرماتوگونی گوسفند، روز صفر بعد از هضم آنزیمی است و کشت این سلول ها پیش از انجماد باعث کاهش قدرت کلونی زایی آنها می گردد.