مقاله بررسی کفایت حمایت تغذیه ای بیماران NPO شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر و دی ۱۳۹۲ در مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد از صفحه ۳۰۷ تا ۳۱۲ منتشر شده است.
نام: بررسی کفایت حمایت تغذیه ای بیماران NPO شده در بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ مشهد
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سوء تغذیه بیمارستانی
مقاله ناشتایی در بیماران بستری
مقاله NPO

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: زیلایی مرضیه
جناب آقای / سرکار خانم: نوروزی عبدالرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ایمانی بهاره
جناب آقای / سرکار خانم: خادمی غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: صفریان محمد
جناب آقای / سرکار خانم: دهری منیره

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: NPO یکی از مسائل مهم در مورد بیماران و کودکان بستری در بیمارستان عدم تغذیه از راه دهان به مدت طولانی و عدم توجه کافی به نحوه صحیح تغذیه آنها است. با توجه به تاثیر این مساله بر وضعیت تغذیه و رشد کودکان، این مطالعه در بیمارستان کودکان دکتر شیخ مشهد با هدف شناسایی محدودیت های حمایت های تغذیه ای کودکان NPO انجام شد.
روش کار: این مطالعه توصیفی به صورت مقطعی در آبان ماه سال ۱۳۹۱ در تمامی بخش های بیمارستان کودکان دکتر شیخ با استفاده از پرسشنامه ای که شامل آیتم های مراقبت های تغذیه ای کودکان NPOبود، انجام شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزارهای اکسل و SPSS تجزیه و تحلیل شد.
نتایج: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که کل بیماران NPO شده در طول مدت بررسی ۳۱٫۷% از کل بیماران بیمارستان بود. دلایل NPO شدن بیماران شامل آترزی مری، هرنی دیافراگم، دیستانسیون شکمی، انسداد روده، Mal-rotation روده ای، آنوس بسته، ایلئوس، سایر اعمال جراحی، دیسترس تنفسی و کاهش سطح هوشیاری، به دلایل نامشخص و بی دقتی پرسنل و بیوپسی بودند. تقریبا ۸۸، بیمار حینNPO، تغذیه کامل پرنترال (TPN) داشتند. ۸۸٫۲۳% افراد در طول مدت NPO بودن خود از سرم دکستروز واتر تزریقی استفاده می کردند و ۵۲% آنها کمتر از ۱۰% انر‍‍‍‍‍ژی مورد نیازشان در مدت NPO ماندن برآورده می شد.
نتیجه گیری:مطالعه حاضر نشان داد که در بیمارستان کودکان دکتر شیخ بیشترین دلیل NPO کودکان، جراحی بود و اکثر بیماران انرژی کافی را حین NPO دریافت نمی کردند. تحقیقات بیشتری در زمینه تغذیه کودکان NPO نیاز است که در آینده انجام شود.