مقاله بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه های شمال غرب ایران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۲ در تحقیقات ژنتیک و اصلاح گیاهان مرتعی و جنگلی ایران از صفحه ۱۳۲ تا ۱۳۹ منتشر شده است.
نام: بررسی کروموزومی گونه چای کوهی (Stachys lavandulifolia Vahl) در رویشگاه های شمال غرب ایران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله منابع ژنتیکی
مقاله کاریوتیپ
مقاله گیاهان دارویی
مقاله Stachys lavandulifolia Vahl

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اصغری زکریا رسول
جناب آقای / سرکار خانم: زارع ناصر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این پژوهش ویژگی های کروموزومی سه جمعیت مختلف از گونهStachys lavandulifolia Vahl  با استفاده از رنگ آمیزی مریستم انتهایی ریشه با هماتوکسیلین مورد مطالعه قرار گرفت. کاریوگرام هر جمعیت تهیه و ویژگی های کروموزومی آنها شامل تعداد کروموزوم، طول بازوهای کوچک و بزرگ، شاخص نسبت بازو و طول نسبی برای هر کروموزوم اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که تعداد کروموزوم در همه جمعیت های مورد آزمایش ۲n= 68 است و از لحاظ فرمول کروموزومی بین جمعیت ها اختلاف وجود دارد. اندازه کروموزوم های این گونه کوچک و در جمعیت های مورد مطالعه از ۰٫۹۳ تا ۲٫۴۵ میکرون متغیر بود. عدد پایه در این گونه X=17 بوده و به نظر می رسد گونه S. lavandulifolia Vahl گونه تترا پلوئید باشد. تنوع بالایی از لحاظ بیشتر ویژگی های کروموزومی در جمعیت های مورد بررسی مشاهده شد. جمعیت سراب و اردبیل با قرار گرفتن در کلاس ۲A در دسته بندی استبینز کاریوتیپ متقارنی داشتند و جمعیت مشکین شهر با قرار گرفتن در کلاس ۲b در مقایسه با این دو جمعیت کاریوتیپ نامتقارنی داشت.