مقاله بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش نامه ادبیات تعلیمی (پژوهشنامه زبان و ادبیات فارسی) از صفحه ۲۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: بررسی کارکرد تمثیل در آثار ادبی تعلیمی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ادب تعلیمی
مقاله تمثیل
مقاله تشبیه تمثیلی
مقاله استعاره تمثیلی
مقاله حکایت تمثیلی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وفایی عباسعلی
جناب آقای / سرکار خانم: آقابابایی سمیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ادب تعلیمی یکی از انواع ادبی است که از ساحت اخلاقی و آموزش ویژه ای سخن می گوید. آنچه در آثار ادبی تعلیمی، تعلیم و پند و اندرزهای اخلاقی را حلاوت بخشیده است و تاثیرگذاری آن را دو چندان ساخته است، استفاده از ابزار کارآمد تمثیل است که با بسامدی درخور توجه در متون تعلیمی ادبی نمود یافته است. پدید آورنده آثار تعلیمی برای تقریر و توضیح مطلب اخلاقی خود یا ایضاح و تثبیت آن در ذهن مخاطب از این شیوه ادبی بهره می جوید. یافته های تحقیق بیانگر آن است که کاربرد فراوان تمثیل در آثار ادبی تعلیمی، حاکی از ارتباطی دوسویه میان تعلیم و تمثیل است به گونه ای که گوینده با تمثیل، بر مفاهیم اخلاقی که غالبا مطلبی معقول و غیر حسی اند تاکید کرده، با تصریح آن، مخاطبان خود را که غالبا از مردمان عامی اند، متوجه آن می کند. با تکیه بر نتایج حاصل از این تحقیق می توان گفت که تمثیل یکی از مختصات و ویژگی های آثار تعلیمی ادبی است و نمی توان آن را صنعت ادبی (البته در این نوع از آثار) نامید.