مقاله بررسی کاربرد واژگان پایه در چند فرهنگ فارسی دبستانی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۱ در مطالعات برنامه درسی از صفحه ۱۳۵ تا ۱۵۸ منتشر شده است.
نام: بررسی کاربرد واژگان پایه در چند فرهنگ فارسی دبستانی
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله واژگان پایه
مقاله فرهنگ دبستانی
مقاله مدخل
مقاله تعریف

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صناعتی مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
انتظار می رود واژگان پایه دبستان به عنوان واژه های بنیادی و اصلی دوره دبستان در کتاب های درسی، داستان و فرهنگ های ویژه این سنین به کار رود. از این رو در پژوهش حاضر کاربرد این واژگان (با تعداد ۱۳۷ واژه) در سه فرهنگ دبستانی (کودک) به عنوان پیکره مورد سنجش قرار گرفت. در این بررسی، علاوه بر ذکر ویژگی های این سه فرهنگ، از معیارهای نظری که در مباحث واژگانی و فرهنگ نویسی مطرح هستند بهره گرفته شد. در نهایت مشاهده شد که در بیشتر موارد می توان واژه های پایه دبستانی را در فرهنگ ها یافت. همچنین بر اساس معیارهایی که خاستگاه واژه شناسی و فرهنگ نویسی دارند می توان صحت ادعاهای موجود در این حوزه ها را اثبات نمود. به منظور محک زدن این معیارها از مباحث علمی متفاوتی مانند هم معنایی، بسامد، تعریف، جایگزین پذیری استفاده شد.