مقاله بررسی کاربرد زئولیت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۱ در پژوهش های به زراعی(تنش های محیطی در علوم گیاهی) از صفحه ۲۳۵ تا ۲۴۷ منتشر شده است.
نام: بررسی کاربرد زئولیت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله زئولیت
مقاله نیتروژن
مقاله عملکرد
مقاله اجزای عملکرد
مقاله برنج

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علی پور اکبر
جناب آقای / سرکار خانم: زاهدی حسین

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
به منظور بررسی کاربرد زئولیت و نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد برنج رقم هاشمی آزمایشی در سال زراعی ۱۳۹۱ در شهرستان آستانه اشرفیه انجام گردید. این آزمایش به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی و در سه تکرار اجرا گردید. مقادیر مختلف زئولیت در سه سطح شامل ۰، ۶‏، ۱۲ تن در هکتار و کود نیتروژن خالص مورد نظر در این آزمایش شامل ۰، ۱۰۰، ۲۰۰ و ۳۰۰ کیلوگرم از منبع اوره (۴۶% نیتروژن) بود. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، اثرات ساده کاربرد زئولیت و نیتروژن بر همه صفات بجز تعداد خوشه چه پوک در خوشه معنی دار گردید. همچنین اثرات متقابل آن ها در همه صفات بجز طول خوشه و تعداد دانه پر در خوشه معنی دار گردید. بالاترین میزان عملکرد دانه با کاربرد ۱۲ تن در هکتار زئولیت (۳۷۹۵٫۱۱kg.ha-1) و کود نیتروژن به میزان ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار (۳۸۱۵٫۲۸kg.ha-1) و کاربرد توام ۱۲ تن در هکتار زئولیت و کود نیتروژن به میزان ۲۰۰ کیلوگرم در هکتار(۴۵۱۶٫۳kg.ha-1)  حاصل گردید.